(58) Việt gian, Việt Cộng và Việt Tân âm mưu gì qua chuyến đi Úc lần thứ hai của nhạc sĩ Tuấn Khanh


Tóm-tắt nội-dung
(bài gồm khoảng 4 ngàn 300 chữ)

Trong chuyến đi Úc lần thứ hai vào tháng 09/2017, nhạc-sĩ văn-công kiêm cán-bộ Tuyên-giáo Tuấn Khanh sẽ kết-hợp hai Giải thưởng về văn-chương và âm-nhạc của hội Human Rights Relief Foundation và Tiền Vệ với "Dự-án Phát-triển Âm-nhạc Độc-lập Việt Nam Ngày Mai" do Tuấn Khanh mang từ Việt Nam sang, mà mục-đích là kêu gọi người Việt ở trong nước và hải-ngoại cùng sáng-tác cho vui nhà, vui cửa. Việc giao-lưu văn-hóa giữa quốc-nội và hải-ngoại theo đúng tinh-thần của Nghị-quyết 36, nếu không phải do Ban Tuyên-giáo của Trung-ương đảng của Việt Cộng đứng sau lưng, thì "còn ai trồng khoai đất này"? Tuy nhiên, vì sự kiện này không dễ nhận ra đối với nhiều người, do đó Nguyễn Văn Huy phải viết một bài để giải-thích.Nhạc-sĩ văn-công kiêm cán-bộ Tuyên-giáo Tuấn Khanh trong Ác Nhân Cốc (cái gọi là Đền Thờ Quốc-tổ) của băng-đảng Cộng-đồng Người Việt Tự-do Victoria, vào ngày 18/03/2017.(Tấm hình trên được trích ra từ trang web "Buoi Van Nghe Gay Quy Yem Tro Nan Nhan Formosa" của lyhuong.net)


Mục-lục
(trong phần Mục-lục, mỗi một câu đều là một cái link)

---------------------------------

A. Âm-mưu của Việt Tân trong chuyến đi lần thứ hai của nhạc-sĩ văn-công kiêm cán-bộ Tuyên-giáo Tuấn Khanh


A.1 Tuấn Khanh sẽ đến Melbourne vào ngày 01/10/2017:

Nhạc sĩ văn công kiêm cán bộ tuyên-giáo Tuấn Khanh sẽ có mặt tại Club Italia, St. Albans, Melbourne vào đêm 01/10/2017, theo lời mời của hội từ thiện Human Rights Relief Foundation của Việt Tân và tổ-chức Tiền Vệ của Hoàng Ngọc Tuấn và Nguyễn Hưng Quốc (link đã chết: "Thông báo mời tham dự buổi sinh hoạt nghệ thuật cho nhân quyền").Thông-báo của hội từ-thiện Human Rights Relief Foundation về hai Giải thưởng văn-chương và âm-nhạc. Sự tham-gia tích-cực của nhạc-sĩ văn-công kiêm cán-bộ Tuyên-giáo Tuấn Khanh trong hai Giải thưởng đó cho thấy bàn tay nhám-nhúa của Ban Tuyên-giáo Trung-ương Việt Cộng trong vụ này.Tại Melbourne, công-tác của Tuấn Khanh được vợ chồng bác sĩ Hoàng Trang và nha sĩ Đinh Trung Hiếu trợ giúp tích-cực. Xin xem thư mời của bác sĩ Hoang Trang và nha sĩ Đinh Trung Hiếu để thấy sợi dây liên hệ giữa Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria (chứ không phải chỉ có ban chấp hành) và nhạc sĩ văn công Tuấn Khanh rất là chặt chẽ:

"From: Trang Hoang

"drtranghoang@gmail.com

"Date: 19 September 2017 11:28:34 pm AEST

"To: undisclosed-recipients:;

"Subject: Fwd: Thư Mời buổi Tâm Tình và Văn Nghệ tại Melborne ngày Chủ Nhật 01/10/2017 lúc 6:30 chiều.

"Kính gửi:

"- Cộng Đồng Người Việt Tự Do, Victoria.

"- Các đoàn thể, tổ chức.

"- Quý đồng hương và các anh chị em thân hữu,

"Trong xã hội hiện tại, văn học nghệ thuật và âm nhạc là một trong những phương tiện truyền tải thông điệp hữu hiệu nhất.

"Theo tinh thần đó Tổ Chức Yểm Trợ Nhân Quyền, và trung tâm văn học nghệ thuật Tiền Vệ tổ chức hai cuộc thi:

"1/ Giải Thưởng Văn Chương Tự Do 2017

"2/ Giải Thưởng Âm Nhạc Tự Do 2017.

"Nhằm giúp quảng bá hai cuộc thi trên, các anh chị em thân hữu Melbourne cùng cộng tác với Tổ Chức Yểm Trợ Nhân Quyền, và trung tâm văn học nghệ thuật Tiền Vệ tổ chức buổi văn nghệ và tâm tình vào ngày Chủ Nhật 01/10/2017 lúc 6:30 chiều, VÀO CỬA TỰ DO - chi tiết trong thông báo.

"Kính xin quý đồng hương và các thân hữu cùng giúp phổ biến thông tin, và kêu mời quý đồng hương cùng tới tham dự buổi văn nghệ nói trên. Sự tham dự đông đảo của quý đồng hương là niềm khích lệ lớn lao cho các anh chị em thân hữu và BTC. Sự hiện diện của quý vị không những khẳng định sự đồng hành trên con đường mang dân chủ, tự do, nhân quyền tới quê hương Việt Nam, chúng ta còn tạo cơ hội để phát huy tính sáng tạo, sáng tác, nối kết các thế hệ người Việt khắp nơi trên thế giới và nâng cao sự kế thừa di sản của nền văn học nghệ thuật tự do.

"Trân trọng kính mời,

"Thay mặt ban tổ chức tại Victoria,

"Hoàng Trang & Đinh Hiếu"


A.2 Tuấn Khanh đã đến làm việc với các đoàn-thể ngoại-vi của Việt Tân tại Sydney vào ngày 23/09/2017:

Trước đó, vào ngày 23/09/2017, tại Trung Tâm Văn Hoá và Sinh Hoạt Cộng Đồng Sydney, Tuấn Khanh đã xuất-hiện cùng với thi-sĩ Trần Tiến Dũng (đến từ Việt Nam) và nhạc sĩ tị nạn Hoàng Ngọc Tuấn (xem cái video clip của đài SBS: "Sinh hoạt nghệ thuật cho Nhân Quyền - Sydney").


Xin mời độc-giả xem cái video clip "Hoàng Ngọc Tuấn và Tuấn Khanh nói chuyện tại Sydney ngày 23-09-2017", do Nguyễn Văn Huy copy cái video clip của SBS Radio lại, rồi upload lên Youtube, để độc-giả kiểm-tra xem bản transcript (chuyển tiếng nói qua chữ) trong phần A.3 ở dưới có chính-xác hay không:


Xin độc giả chú ý: trong màn chót của cái video clip ở trên, vào phút 02:27, trong khi gần như tất cả mọi người (trừ ra người già với con nít) đều đứng dậy và hát bản “Trả Lại Cho Dân”, thì riêng nhạc sĩ văn công kiêm cán bộ tuyên giáo Tuấn Khanh của chúng ta, từ đầu bài cho tới cuối bài, nhất định “cóc không chịu mở miệng” (nói cho đúng, cái đầu cũng cũng hơi gục-gặt được vài cái ). Chỉ riêng việc này, chúng ta không thể lầm được lập-trường chính-trị thật sự của ảnh đâu .


Xin mời độc-giả xem một cái video clip tương-tự. Cái clip này được thu cùng một lúc với cái clip "Sinh hoạt nghệ thuật cho Nhân Quyền - Sydney" vào ngày 23/09/2017, tuy nhiên phần ca hát được giữ nguyên thời lượng, chứ không bị rút ngắn như cái clip sau. Có điều, vì đài SBS đã rút cái clip trước ra khỏi Timeline, và bây giờ kiếm nó mãi vẫn không thấy trong trang Facebook của SBS để lấy địa chỉ. Nguyễn Văn Huy bèn upload lên Youtube để có thể đưa vào trang blog này.Trong đoạn phim ở trên, từ phút 0:54 cho tới phút 1:25, nhạc sĩ Tuấn Khanh được quay cận ảnh, và độc-giả có thể nhìn thấy rõ-ràng là ảnh chỉ gật-gật cái đầu, cái môi hơi nhúc-nhích, nhưng cái miệng nhất định không mở ra để hát . Trong khi gần hết cử-tọa đứng lên vỗ tay và hát phụ-họa, thì sự câm-nín của ảnh nổi-bật lên. Sự việc đó hoàn-toàn ăn khớp với việc Nguyễn Văn Huy luôn-luôn đề-quyết rằng ảnh đi công-tác cho Đảng ... ăn cướp , do đó không thể hát hùa theo một bài hát phản-động. Suy đoán như vậy chắc không có gì quá đáng, phải không?


A.3 Cả hai Giải thưởng Văn-chương và Âm-nhạc đều do Tuấn Khanh mang từ Việt Nam qua:

Vào phút 0:45, Hoàng Ngọc Tuấn nói:

"Ý tưởng rằng là chúng ta nên thành lập giải thưởng văn học tự do - văn-chương tự-do - và giải thưởng âm-nhạc tự-do, thì bên Tổ-chức Yểm-trợ Nhân-quyền và bên Tiền Vệ đã phối-hợp với nhau để thực-hiện cái điều đó và đến (?) một công-việc rất là có ý nghĩa. Và sau đó là có kết-hợp với "Dự-án Phát-triển Âm-nhạc Độc-lập Việt Nam Ngày Mai". Đó là một cái dự-án xuất-phát từ Việt Nam, do anh Tuấn Khanh chịu trách-nhiệm.”


Xin độc-giả chú-ý câu nói cuối-cùng của Hoàng Ngọc Tuấn: “Đó là một cái dự-án xuất-phát từ Việt Nam, do anh Tuấn Khanh chịu trách-nhiệm.”

Hoàng Ngọc Tuấn không nói ai là người đề ra cái dự-án đó, nhưng không khó trong việc tìm ra câu trả lời. Tuấn Khanh đã là một cán bộ Tuyên-giáo (xin xem những bài về Tuấn Khanh qua “Mục-lục những bài viết của Nguyễn Văn Huy từ Facebook chuyển qua”), thì thử hỏi nếu Tuấn Khanh không chịu trách-nhiệm với Ban Tuyên-giáo của Bộ Chính-trị của Việt Cộng về cái dự-án xuất-phát từ Việt Nam, thì còn chịu trách-nhiệm với ai nữa?

Thực ra, hai Giải-thưởng về văn-chương và âm-nhạc cũng phải do nhạc-sĩ văn-công kiêm cán-bộ Tuyên-giáo Tuấn Khanh mang từ Việt Nam qua, chứ không thể là của hội Human Rights Relief Foundation và Tiền Vệ chế ra. Lý-do là mục-đích của Tuấn Khanh, khi mang "Dự-án Phát-triển Âm-nhạc Độc-lập Việt Nam Ngày Mai" qua Úc vào tháng 03/2017, chỉ là để kết-hợp với hai Giải-thưởng sẽ được công-bố một tháng sau đó (vào ngày 30/04/2019). Còn chuyến đi của Tuấn Khanh hoàn-toàn không có liên-quan gì tới cá chết và Formosa. Điều đó có nghĩa là cả ba chương-trình giao-lưu văn-hóa hoàn-toàn do Ban Tuyên-giáo Việt Cộng thiết-kế, trong khi Tuấn Khanh vẫn còn ở Việt Nam.Thông-báo số 1 của hội Human Rights Relief Foundation và Tiền Vệ về Giải thưởng Văn-chương chửi Việt Cộng tưng-bừng. Đoạn văn được tô màu cho thấy hội phản-đối Cộng-sản về mặt nhân-quyền, nghĩa là theo đúng chiến-lược của Việt Tân. Tuy nhiên, đây chỉ là bức màn che-đậy những âm-mưu chánh-trị bên trong.(Thông-báo trên được trích ra từ bài "Giải thưởng Văn chương Tự do, Thông báo số 1", đăng trên website Tiền Vệ của nhạc-sĩ Hoàng Ngọc Tuấn)


Cập-nhật vào ngày 12/08/2019:

Đến ngày 08/12/2017, khi buổi lễ trao giải-thưởng cho những người trúng giải diễn ra, Nguyễn Văn Huy lại có thêm nhiều bằng-chứng để xác-minh sự khẳng-định Tuấn Khanh chính là người mang hai Giải-thưởng từ Việt Nam qua. Xin độc-giả đọc hai bài trên trang Facebook của Nguyễn Văn Huy sau đây:Quan-trọng nhất là bài dưới đây:Như vậy, việc các băng-đảng Cộng-đồng Người Việt Tự-do Úc-châu tổ-chức những đêm ca-nhạc gây quỹ vào tháng 03/2017 cũng chỉ nhằm mục-đích giới-thiệu cán-bộ Tuyên-giáo Tuấn Khanh với đồng bào hải-ngoại, chứ không phải vì đồng-bào đấu-tranh cho vụ cá chết gây ra bởi Formosa. Trong buổi sinh-hoạt văn-nghệ với mục-đích ra mắt đồng-bào tại Melbourne, Tuấn Khanh tuyệt-nhiên không hề nhắc tới những tiếng "cá chết" hoặc "Formosa" trong cái clip video clip dưới đây:A.4 Tuấn Khanh đi Úc để làm công-tác cho Việt Cộng:

Trong một cái bài viết đăng trên trang Facebook của hội Human Rights Relief Foundation vào ngày 02/03/2017, người ta thấy cái bích-chương có tựa “Đêm ca nhạc gây quỹ yểm trợ đồng bào Nghệ An bị chính quyền đàn áp dã man trên đường đi khiếu kiện nhà máy Formosa”), từng được đăng vào ngày 11/03/2017.


Như vậy, Tuấn Khanh đi qua Úc dưới sự bảo trợ của hội Human Rights Relief Foundation để trình-diễn và kiếm tiền cứu-trợ cho những người bị chính quyền Cộng sản đàn áp dã man trên đường đi khiếu kiện nhà máy Formosa.

Chửi Việt Cộng nặng như thế, tại sao khi trở về, Tuấn Khanh không bị làm khó-dễ đi? Việt Cộng lại còn cho Tuấn Khanh trở qua Úc để phát giải-thưởng cho hai cuộc thi sáng-tác văn-chương và âm-nhạc mà ảnh đã phát động trong chuyến đi đầu-tiên, nữa chớ. Như vậy, nếu chuyến đi của Tuấn Khanh không có ý nghĩa của một công tác do Đảng giao phó, thì còn có ý nghĩa nào khác nữa?B. Những người đấu-tranh thực-sự cho dân-chủ luôn-luôn bị Công-an làm khó dễ khi đi ra hoặc về từ hải-ngoại

Chúng ta hãy so sánh sự đi đi về về một cách bình an của Tuấn Khanh với những người đấu tranh cho nhân quyền thứ thiệt, như sau đây:


B.1 Trường-hợp vợ Luật-sư Nguyễn Văn Đài (năm 2016):

Xin trích vài đoạn văn từ bản tin “Vợ Luật Sư Nguyễn Văn Đài bị giữ ở Nội Bài”), đăng trên hung-viet.org vào ngày 07/07/2016:

“Bà Vũ Minh Khánh là vợ luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài hiện đang bị nhà cầm quyền giam giữ từ ngày 16 tháng 12, 2015 đến nay chờ ra tòa vì bị vu cho tội “Tuyên truyền chống nhà nước…” theo điều 88 của Luật Hình Sự Cộng-sản Việt Nam.

"Bà Khánh đi vận động trả tự do cho chồng từ giữa tháng 4, 2016 vừa qua nay về tới Việt Nam thì bị an ninh của chế độ bắt giữ.”


B.2 Trường-hợp vợ Luật-sư Nguyễn Văn Đài (năm 2017):

Sau đây là vài đoạn văn trích từ bản tin “Vợ luật sư Nguyễn Văn Đài 'không được xuất cảnh'”, đăng trên hung-viet.org vào ngày 10/04/2017:

“Vợ của luật sư đang bị cầm tù Nguyễn Văn Đài trả lời BBC về việc bà bị 'dừng xuất cảnh' tại Nội Bài khi lên đường sang Đức nhận giải thay chồng.

"Luật sư Nguyễn Văn Đài, người đang bị Việt Nam khởi tố và tạm giam, được Liên đoàn Thẩm phán Đức trao giải Nhân quyền 2017.

"Lễ trao giải đã diễn ra hôm 5/4 tại thành phố Weimar, Đức nhưng bà Vũ Minh Khánh, vợ luật sư Đài, không xuất hiện tại sự kiện này do đã bị chặn tại sân bay Nội Bài từ hôm 2/4.

"Bà Khánh cho biết biên bản về việc dừng xuất cảnh đối với bà do Thượng tá Quách Văn Khôi, Trưởng Công an Cửa khẩu sân bay Nội Bài, ghi lý do ‘bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội theo Quy định tại Khoản 6, Điều 21, Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam’.”Vũ Minh Khánh, vợ của luật-sư Nguyễn Văn Đài


(Hình được trích từ bài viết đề-cập ở trên)


B.3 Trường-hợp Trần Thị Nga:

Trong bài báo “Chị Trần Thị Nga bị bắt cóc, CSVN điên cuồng khủng bố tại hội nghị IPU 132”, đăng trên Dân Làm Báo ngày 30/03/2015, có những đoạn văn như sau:

“Lúc 09:30 sáng nay, 30/3/2015, chị Trần Thị Nga cùng con nhỏ đã bị Công-an Cộng-sản bắt cóc tại bến xe Giáp Bát, Hà Nội. Theo facebook Thao Teresa, 3 mẹ con chị Nga bị an ninh Cộng-sản bắt lên 1 chiếc xe 16 chỗ đưa đi mất tích, nhiều khả năng bị áp giải về trụ sở Công-an Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.Chị Trần Thị Nga trước khi bị Công-an bắt cóc
B.4 Trường-hợp vợ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa:

Cũng theo bài báo ở trên, "trưa cùng ngày (30/03/2015), an ninh cửa khẩu sân bay Nội Bài tiếp tục bắt giữ tuỳ tiện đối với bà Nguyễn Thị Nga và anh Ngô Duy Quyền sau chuyến đi châu Âu để nhận giải thưởng của Hội nhà văn Na Uy trao tặng cho nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa.”Nguyễn Thị Nga và Ngô Duy Quyền tại Na Uy
B.5 Trường-hợp Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh:

Trích bài viết của Wiki: "Ngày 15 tháng 12 năm 2013, Mẹ Nấm bị giữ lại ở sân bay và bị thu hộ chiếu khi đang chuẩn bị bay sang Bangkok, Thái Lan để gặp gỡ đại diện Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.[10]". Xem "Mẹ Nấm"

Nói tóm lại, trừ nhân vật đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền cuội như Tuấn Khanh ra, còn thì tất cả những người đấu tranh chân chánh đều có số phận cay đắng khi đi ra hay trở về nước.


B.6 Lời bàn của Nguyễn Văn Huy:

(a) Sự việc công an Việt Cộng biết Việt Tân đưa con Nguyễn Xuân Nghĩa đi Thái Lan học cách chống chế độ Cộng sản bằng hình-thức bất-bạo-động chính là do Việt Tân bán đứng (xin xem bài “Trong nước đã tẩy chay Việt Tân ngày càng mạnh”).

(b) Luật sư Lê Công Định và vài người đấu tranh cho dân-chủ có tiếng-tăm khác, thí-dụ như Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long, cũng từng trúng độc-chiêu bán đứng của Việt Tân vào năm 2009. Xin xem bài “Khởi tố LS Lê Công Định” của BBC.

(c) Xin độc-giả xem bài "Kỳ 6 - Đồng đảng của Hồ Tuấn Hùng (2) - Dân Làm Báo" của Nguyễn Văn Huy, để thấy cách tờ báo mạng Dân Làm Báo của Việt Tân đã hạ độc-thủ đối với Đặng Chí Hùng như thế nào.


B.7 Cập-nhật vào ngày 25/04/2018:

Xin trích vài đoạn văn từ bài viết có tựa là "Biểu tình tại nhà hàng Maxim Saigon vùng Springvale", đăng trên trang Facebook của Hưng Trường Nguyễn ngày 23/07/2017 một ngày sau khi ảnh tham-dự và chụp hình lẫn quay phim cuộc biểu-tình trước nhà hàng Maxim Saigon tại Springvale vào ngày 22/07/2017:

"Xét thấy rằng: Không thể để cho Cộng-sản Việt Nam cứ thật thật, giả giả để bành trướng Nghị-quyết 36 làm lũng đoạn & nhuộm đỏ cộng-đồng Việt Nam hải ngoại để đàn áp, khủng bố, đè đầu cưỡi cổ đồng bào tại quê nhà để tiếp tục dâng bán lãnh thổ, lãnh hải cho ngoại bang Tàu cộng…

"Và xin đừng ngây ngô mà bảo rằng: chỉ là giao lưu văn nghệ, văn hóa thôi! Xin cứ nhìn ca nhạc sĩ Việt Khang phải ở tù 3 năm chỉ vì sáng tác 2 bản nhạc. Hoặc là những ca sĩ hải ngoại về hát trong nước phải chịu sự kiểm duyệt ra sao? Hoặc những bản nhạc như "Con đường xưa em đi", "Đừng gọi anh bằng chú"… tại sao Cộng-sản Việt Nam lại ra lệnh cấm??? Cũng có người bảo rằng cộng-đồng cứ để cho họ hát nhưng kiểm duyệt bài nào nên hát & bài nào không được hát. Xin thưa rằng cộng-đồng chúng ta không có nhiều tiền lắm của (bất lương) như bọn Cộng Sản để làm chuyện giống bọn họ." (Nguyễn Văn Huy nhấn mạnh)Screenshot của bài "Biểu tình tại nhà hàng Maxim Saigon vùng Springvale" trên trang Facebook của Hưng Trường NguyễnHưng Trường Nguyễn, một thành-viên trung-kiên trong băng chấp-pháp của băng-đảng Cộng-đồng Người Việt Tự-do Victoria, đã chửi cha việc băng-đảng của ảnh đưa Tuấn Khanh, nhạc-sĩ văn-công kiêm cán-bộ tuyên-giáo của Cộng-sản Việt Nam, đến giao-lưu văn-nghệ, văn-hóa với Cộng-đồng Người Việt Tự-do Victoria trong cái gọi là Đền Thờ Quốc-tổ vào ngày 18/03/2017, hay quá hay . Xin vỗ tay bốp-bốp để hoan-nghênh ngôn-ngữ thuộc loại bom tấn của anh chấp-pháp Hưng Trường Nguyễn .

Cập-nhật vào ngày 12/08/2019:

Vào ngày 26/08/2017, nếu Hưng Trường Nguyễn cũng có mặt trong cuộc biểu-tình lần thứ hai trước nhà hàng Maxim Sài Gòn, tất-nhiên ảnh sẽ thấy tấm bích-chương phản-đối băng-đảng Cộng-đồng Người Việt Tự-do Victoria do Nguyễn Văn Huy chế ra, như dưới đây:Cái bích-chương (poster) do Nguyễn Văn Huy chế ra, từng được dán trước cửa nhà hàng Maxim Saigon vào ngày 26/08/2017, khi xảy ra vụ băng-đảng Cộng-đồng Người Việt Tự-do Victoria tụ-tập trước cửa nhà hàng để biểu-tình chống ca-sĩ từ Việt Nam qua hát kiếm ăn lần thứ hai.Vào lúc đó, có lẽ Hưng Trường Nguyễn đã nhớ lại câu văn của mình "Và xin đừng ngây ngô mà bảo rằng: chỉ là giao lưu văn nghệ, văn hóa thôi!" và ngậm-ngùi mà nhắc lại lời của người xưa: "Ngậm máu phun người, dơ miệng mình."C. Âm-mưu của Việt Cộng, Việt Tân và Việt-gian


C.1 Âm mưu của Việt Tân và Việt-gian qua chuyến đi của Tuấn Khanh:

Sau đây, chúng ta hãy tìm hiểu âm mưu của Việt Cộng qua chuyến đi của Tuấn Khanh và những sự sắp xếp của hội Human Rights Relief Foundation của Việt Tân.


C.1(a) Trước hết hãy đọc kỹ thông báo của hội Human Rights Relief Foundation cho việc phát động phong trào sáng tác văn chương và âm nhạc (vào ngày 28/05/2018 link đã chết: "Thông báo mời tham dự buổi sinh hoạt nghệ thuật cho nhân quyền"), đăng trong phần A.1 ở trên, thì sẽ thấy rõ-ràng là cái liên-minh gồm tám tổ-chức, trong đó có Việt Tân, Voice, Tân Đại Việt, Liên Minh Dân chủ Việt Nam, và các Cộng đồng Người Việt Tự do (những cái tên đó được trích từ Thông báo ngày 02/03/2017 của HRRF được đăng ở trong phần A.4 ở trên), đều răm-rắp thi hành Nghị quyết 36 của Việt Cộng.


C.1(b) Xin trích dẫn một đoạn tiêu biểu:

“Đây là hai giải thưởng được thành lập với mục đích phát huy tinh thần văn nghệ và trí thức tự do như một sự kế thừa di sảntiếp nối những thành tựu của nền văn nghệ miền nam Việt Nam trước 30/04/1975 và đồng thời nhằm xiển dương sức mạnh của văn nghệ như một lực đẩy để nâng cao ý thức trách nhiệm mang tính đạo đức của con người đối với xã hội.”


C.1(c) Xin so-sánh với Nghị-quyết 36:

“Mặc dù sống xa Tổ quốc, đồng bào luôn nuôi dưỡng, phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, giữ gìn truyền thống văn hóa và hướng về cội nguồn, dòng tộc, gắn bó với gia đình, quê hương..” (đoạn 1, phần “I- Tình hình và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài thời gian qua)

“Còn thiếu các biện pháp duy trì, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; việc giữ gìn tiếng Việt và bản sắc dân tộc trong thế hệ trẻ còn khó khăn. Nhu cầu giao lưu văn hóa giữa cộng đồng với đất nước, giữ gìn và phát triển tiếng Việt trong cộng đồng là rất lớn và trở nên bức thiết song chưa được đáp ứng” (đoạn 1, phần “I- Tình hình và công tác đối với người việt nam ở nước ngoài thời gian qua")


C.2 Âm mưu của Việt Cộng qua chuyến đi của Tuấn Khanh:

Cái dự-án xuất-phát từ Việt Nam mà Hoàng Ngọc Tuấn nói trong phần A.3 ở trên chính là để giải quyết vấn đề giao lưu văn hóa giữa cộng đồng với đất nước theo đường-lối của Nghị-quyết 36 vậy .

Xin trtích-dẫn thêm vài đoạn từ Nghị-quyết 36 để làm sáng-tỏ sự khẳng-định ở trên:

"Hình thức vận động cộng đồng còn chưa thực sự đổi mới, đa dạng và linh hoạt để có thể quy tụ, động viên đông đảo bà con tham gia các hoạt động có ích cho cộng đồng và quê hương. Việc phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tích cực, việc khen thưởng, động viên những người có thành tích ít được chú trọng." (đoạn 2, phần “I- Tình hình và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài thời gian qua).

“Thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, văn học, nghệ thuật, triển lãm, hội thảo, du lịch về cội nguồn.” (đoạn 5, phần III- Nhiệm vụ chủ yếu)

Nói tóm lại, Nghị quyết 36 là một viên thuốc độc bọc đường. Toàn bộ những cán bộ Tuyên giáo ở trong nước cũng như hải ngoại đều cho người Việt tị nạn chống Cộng uống thuốc đó. Chỉ tiếc rằng sau khi mặt nạ của Việt gian đã rơi xuống xong, nhìn lại thì thực-lực của phe ta cũng chẳng còn gì . Cái khí-thế chống Cộng bừng-bừng xưa nay chẳng qua là do mấy anh Việt-gian tạo ra để ru ngủ phe ta, chứ có thật đâu. Chẳng qua chúng ta hưởng xái những phong trào đấu tranh trong nước, nhất là của đàn bà, con gái. Thế mới chết !D. Hội Human Rights Relief Foundation làm đúng 'quy-trình'


Cái dự-án mà nhạc sĩ Tuấn Khanh chịu trách-nhiệm đem từ Việt Nam qua chính là cuộc thi về âm nhạc, kèm theo với những giải thưởng. Vậy thì việc hội từ-thiện Human Rights Relief Foundation khai báo với Australian Charities and Not-for-profit Commission gây quỹ ở Việt Nam rồi phát chẩn ở Úc là rất đúng quy trình (bài bản) .

Quy trình đó có thể được hiểu như sau:

(a) Đầu tiên đảng Cộng sản Việt Nam quyên-tặng tiền bạc cho hội HRRF bằng cách đưa tiền-bạc (hoặc chuyển giao qua ngân hàng) cho nhạc sĩ văn công Tuấn Khanh mang qua Úc.

(b) Kế đó Tuấn Khanh phối-hợp với hội HRRF của Việt Tân để mở những cuộc thi văn chương và âm nhạc ở Úc.

(c) Khi có người Úc gốc Việt trúng giải, họ sẽ nhận được tiền thưởng do Tuấn Khanh phát. Như vậy họ là beneficiary (người hưởng tiền quyên-tặng), còn benefactor (người quyên-tặng) là đảng Cộng-sản Việt Nam .


Như vậy, nhạc-sĩ Tuấn Khanh và Việt Tân đang thực-hiện Nghị quyết 36 của đảng Cộng sản Việt Nam, mà mục-tiêu trước mắt của kế-hoạch là bày-tỏ "tình đoàn kết" của Đảng đối với cộng đồng người Việt tỵ nạn ở Úc !

Hoan-hô Việt Cộng đã biến chuyện không tưởng thành sự thật ! Nguyễn Văn Huy thuộc loại chậm tiêu, do đó tới giờ này mới nghĩ ra được cái độc-chiêu tuyên-truyền của Việt Tân, Việt Cộng và Việt gian.E. Băng-đảng Cộng-đồng Người Việt Tự-do Victoria im hơi, lặng tiếng, để cho Tuấn Khanh làm ăn

Hội từ-thiện Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria đã ra thông-báo phản-đối những nghệ-sĩ ở Việt Nam qua mà họ gọi là văn công (mà không hề nêu tên tuổi của những người đó trong cái show nhạc) sắp trình diễn ở nhà hàng Maxim vào ngày 30/09/2017 (link tới trang web của bảng thông-báo, nhưng công-chúng không được coi: "Phản đối Văn công từ Việt-nam sang trình diễn tại Springvale").Thông-báo "Phản đối Văn công từ Việt-nam sang trình diễn tại Springvale" của băng-đảng Cộng-đồng Người Việt Tự-do Victoria \Nhưng băng-đảng Cộng-đồng Người Việt Tự-do Victoria "cóc thèm" mở miệng về sự hiện-diện của nhạc sĩ Tuấn Khanh của đoàn văn công đoàn văn-công Duyên Dáng Việt Nam trong cái show của hội từ-thiện Human Rights Relief Foundation ở Club Italia, St. Albans vào ngày 01/10/2017, nghĩa là cách nhau chỉ có một ngày (xem bích-chương quảng-cáo trong phần A.1 ở trên). Thế mới tình . Hội từ-thiện Human Rights Relief Foundation đã xóa bỏ thông-báo để phi-tang dấu-vết tội-lỗi ! Không sao, Nguyễn Văn Huy đã copy và nay đăng lại ở phần A.1 ở trên.


Những sự trớ-trêu kiểu này là lần thứ mấy chục rồi , do đó Nguyễn Văn Huy thường rêu-rao rằng Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria chỉ phản-đối những ca sĩ từ Việt Nam qua mà không mang theo giấy chứng-nhận công-tác của Đảng. Chắc không nói ngoa đâu nhỉ ?


Nguyễn Văn Huy

(Đăng trên Facebook vào ngày 27/09/2017, đăng trên blog Nguyễn Văn Huy vào ngày 28/05/2018 và cập-nhật vào ngày 31/12/2019)


Những bài gốc ở Facebook:

Mục-lục những bài viết của Nguyễn Văn Huy từ Facebook chuyển qua