(147) VOICE của Trịnh Hội gây quỹ bất-hợp-pháp ở khắp nước Úc trong 6 năm qua


Tóm-tắt nội-dung
(bài gồm khoảng 4 ngàn 500 chữ)

VOICE Trịnh Hội bắt đầu gây quỹ tại các thành-phố lớn ở nước Úc như là Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide và Perth từ năm 2012. Hầu-hết những cuộc gây quỹ đó đều bất-hợp-pháp, vì không xin phép các chánh-phủ tiểu-bang. Do đó, không những những người đóng góp tiền-bạc, mà ngay cả Sở Thuế Úc và các chánh-phủ tiểu-bang cũng không thể nào biết được thật sự VOICE Trịnh Hội đã thu được bao nhiêu và chi bao nhiêu trong những năm 2012-2018.Trịnh Hội (ngoài cùng bên phải) và băng-đảng ăn mừng VOICE Úc-châu đã thành-công trong việc gây quỹ bất-hợp-pháp một cách êm-thắm trong suốt 5 năm.(Hình trên được trích ra từ bài "VOICE Australia sinh nhật tròn 5 tuổi", đăng lên trang web chánh-thức của VOICE vào ngày 05/06/2017)


Mục-lục
(trong phần Mục-lục, mỗi một câu đều là một cái link)
---------------------------------

A. Tư-cách pháp-lý của VOICE

A.1 VOICE Trịnh Hội là một tổ-chức phi lợi nhuận:

Xin trích-dẫn vài đoạn văn trong phần "Lịch sử hình thành và phát triển" của trang web của VOICE:

(a) “VOICE, viết tắt của Vietnamese Overseas Initiative for Conscience Empowerment, có nghĩa là Sáng kiến Thể hiện Lương Tâm Người Việt Hải ngoại, là một tổ chức độc lập, phi chính phủ và phi lợi nhuận, lên tiếng cho cộng đồng người Việt Nam thông qua thúc đẩy phát triển xã hội dân sự, vận động cho nhân quyền và pháp trị, và giúp tái định cư những người Việt tin nạn.”

(b) “VOICE hoạt động từ năm 1997 như một văn phòng đại diện của Cộng đồng Người Việt Úc châu tại Manila, Philippines, nhằm tư vấn pháp lý, hỗ trợ 2.500 người Việt Nam vô quốc gia đang tị nạn tại nước này. Từ đó VOICE hợp tác với những Tổ chức phi chính phủ và nhóm cộng đồng khác đã giúp được khoảng 2.000 người được Mỹ nhận năm 2005, khoảng 1.000 người đi Úc, Canada và Na Uy, bao gồm cả những người có vợ chồng, con cái là người Philippines, từ năm 2000 đến năm 2009."

(c) “VOICE đăng ký thành một tổ chức chính thức, được cấp quy chế pháp lý 501(c(3) từ chính quyền bang California, Hoa Kỳ vào năm 2007.”


A.2 VOICE gây quỹ tại Úc từ năm 2012

Thông-tin dưới đây được trích từ bài viết “VOICE Australia sinh nhật tròn 5 tuổi”, đăng trên trang web của VOICE vào tháng 06/2017:

“Vừa qua, ngày 2 Tháng Sáu 2017, Voice Australia cùng với Tổ chức Yểm Trợ Nhân Quyền thực hiện chương trình gây quỹ mang tên “Mãi một tình yêu 4” tại thành phố Sydney, Úc. Đây cũng là sự kiện đánh dấu chặng đường 5 năm hình thành và phát triển của VOICE tại Australia.”

“Buổi gây quỹ tại Sydney mở đầu một chuỗi các sự kiện của VOICE tại nhiều thành phố lớn Úc Châu.”

Như vậy, tính đến ngày hôm nay (07/06/2018), VOICE đã gây quỹ được 6 năm.


A.3 VOICE có ghi tên (register, tức là đăng-ký) với ASIC

Đầu tiên, xin độc-giả mở trang “Search ASIC Registers” của ASIC (Australian Securirties and Investments Commission).

Trong cái ô nhỏ của trang web đó, cũng tên là “Search ASIC Registers”, ở phần trên (có tên là “Search within”), chọn hàng chữ “Organisation & Business Names. Ở phần dưới (có tên là “For”), đánh cái tên sau đây vào ô trống: “Vietnamese Overseas Initiative For Conscience Empowerment (Voice) Australia”, thì sẽ có 5 cái công-ty cùng tên.

Sau khi bỏ qua hai cái đã dẹp tiệm, xin liệt-kê ba công-ty còn sống có tên “Vietnamese Overseas Initiative For Conscience Empowerment (Voice) Australia”:Screenshot của kết-quả tìm kiếm cái tên Vietnamese Overseas Initiative For Conscience Empowerment (VOICE) Australia trên trang web của ASICA.3(a) Công-ty thứ nhất:

Name: "Vietnamese Overseas Initiative For Conscience Empowerment (Voice) Australia Ltd"

ACN: 625 886 946

ABN: 15 625 886 946 (External Link)

Registration date: 1/05/2018

Next review date: 1/05/2019

Status: Registered

Type: Australian Public Company, Limited By Guarantee

Locality of registered office: ST ALBANS VIC 3021

Regulator: Australian Securities & Investments Commission

Như vậy, đây là một hội từ thiện brand new , vì mới ghi tên vào ngày 01/05/2018 mà thôi.


A.3(b) Công-ty thứ hai:

Name: "Vietnamese Overseas Initiative For Conscience Empowerment (Voice) Australia"

Registration number:

State of registration:

Registration date: 17/04/2018

Status: Registered

Type: Business Names

Principal place of business:

Regulator: Australian Securities & Investments Commission

Cái công-ty VOICE thứ hai này không có chữ LTD ở đằng sau đít. Độc ở chỗ nó mới được ghi tên vào ngày 17/04/2018, nghĩa là khoảng hai tuần trước khi công-ty VOICE được đề-cập trong phần A.3(a) ở trên chào đời, mà lại không có số registration nào hết. Coi như đây là công-ty nháp của công-ty thứ nhất (có chữ LTD) hoặc chỉ nhằm đừng bị người khác chĩa cái tên . Giả-thuyết sau có lý ở chỗ ASIC xếp công-ty đó vào loại "Business Name", thay vì "Australian Company" (xem tấm hình trong phần A.3(a) ở trên.


A.3(c) Công-ty thứ ba:

Name: "Vietnamese Overseas Initiative For Conscience Empowerment (Voice) Australia Inc."

ABN: (External Link)

Registration number: A0060957C

State of registration: Victoria

Registration date: 8/04/2014

Status: Registered

Date deregistered:

Type: Associations

Principal place of business:

Regulator: Consumer Affairs Victoria

Công-ty từ-thiện này ghi tên từ ngày 08/04/2014, do đó đây là công-ty gốc. Công-ty này có chữ INC. (“Incorporated”) ở cuối hàng. Cái tên này được dùng để ghi tên gây quỹ với Consumer Affairs Victoria.


A.4 VOICE Trịnh Hội lừa-dối Australian Charities and Not-for-profit Commission (ACNC):

Nếu VOICE Trịnh Hội muốn gây quỹ tại tiểu-bang nào thì phải xin giấy phép của tiểu-bang ấy và chỉ được phép gây quỹ trong tiểu-bang đó mà thôi. Còn như muốn có tư-cách pháp-lý gây quỹ toàn nước Úc thì ít nhất phải ghi tên với Australian Charities and Not-for-profit Commission như là một hội từ-thiện, rồi cộng với giấy phép gây quỹ ở vài tiểu-bang khó tính như là Victoria và New South Wales.

Xin nhắc lại: trong phần A.3(a) ở trên, Vietnamese Overseas Initiative For Conscience Empowerment (VOICE) Australia Ltd được chánh-phủ Úc cho mã-số ABN "15 625 886 946" để khai thuế GST.

Xin độc-giả mở trang web của Australian Charities and Not-for-profit Commission có tên là “Search for a charity”, rồi đánh mã-số ABN “15625886946” (thay vì mã-số ABN "15 625 886 946" với ba khoảng trống) vào cái ô “Charity name or ABN”. Sau đó, bấm nút “Search”. Kết-quả là:

Legal name (“tên pháp-lý”): VOICE Australia Ltd (Nguyễn Văn Huy nhấn mạnh)

ABN: 15625886946 (Nguyễn Văn Huy nhấn mạnh)Screenshot kết-quả VOICE Trịnh Hội trong kỷ-lục (record) của ACNC ("Australian Charities and Not-for-profit Commission")Như vậy là có vấn-đề.

Mã-số ABN “15625886946” được dành riêng cho hội từ-thiện (dưới hình-thức công-ty để tiện việc sổ-sách của Sở Thuế Úc) có tên là "Vietnamese Overseas Initiative For Conscience Empowerment (VOICE) Australia Ltd" và chỉ cho công-ty đó mà thôi. Như vậy, công-ty Voice Australia Ltd, được đăng-ký với ACNC ("Australian Charities and Not-for-profit Commission"), là giả-mạo.

Sau đây, chúng ta sẽ kiểm-tra một lần nữa với ASIC (“Australian Securities and Investments Commission”), xem công-ty Voice Australia Ltd có hiện-hữu hay không.

Xin độc-giả mở trang “Search ASIC Registers” của ASIC (Australian Securirties and Investments Commission) ra một lần nữa.

Trong ô “Within”, phải thấy hàng chữ “Organisation and Business Names”. Sau đó, điền chữ “VOICE Australia Ltd” (bỏ hai cái ngoặc kép) vào ô “For”, rồi bấm nút “Go”.

ASIC sẽ cho ra 38 cái tên, trong đó hai cái đầu-tiên có những chữ VOICE Australia, nhưng không có chữ “Ltd” đi kèm. Điều đó có nghĩa rằng “VOICE Australia Ltd” là một công-ty ma. Nếu có đăng-ký là đăng-ký với Phật Bà Quan-Âm .Trong 38 cái tên, chỉ có hai cái tên đầu là hơi giống. Nhưng công-ty thứ nhất đã chết. Còn công-ty thứ hai lại là công-ty sửa máy dầu, máy xăng như trong cái screenshot ở dướiĐể kiểm-tra một lần nữa, xin độc-giả bấm vào cái tên "VOICE Australia Pty Ltd". Kết-quả: đó chỉ là một công-ty sửa máy dầu, máy xăng vớ-va, vớ-vẩn nào đó ở New South Wales . Xin xem cái screenshot ở dưới:Screenshot của kết-quả tìm kiếm cái tên "VOICE Australia Pty. Limited"Xin độc-giả trở lại trang web của ACNC ("Australian Charities and Not-for-profit Commission"), rồi bấm vào cái link màu xanh da trời "VOICE Australia Ltd".

Trang web dành riêng cho VOICE Australia Ltd sẽ mở ra. Bấm vài cái cột có tên "Financials & Documents". Dưới tiểu-mục “Documents”, có hai tài-liệu để download. Đó là "Annual Report" ("Báo-cáo hàng năm") và "Governing Document" ("Tài-liệu quản-trị"). Nếu độc-giả mở cả hai, sẽ thấy rằng mã-số ABN của cả hai lại là 89407462641, chứ không phải 15625886946 của Vietnamese Overseas Initiative For Conscience Empowerment (VOICE) Australia Ltd.Bản Nội-quy bằng tiếng Anh của VOICE Australia Ltd in mã-số ABN "89407462641" lạ hoắc.Thế là thế nào? Đó gọi là chiêu "treo đầu dê, bán thịt chó" của VOICE Trịnh Hội nhằm lừa-dối ACNC ("Australian Charities and Not-for-profit Commission"), vì dùng con số ABN 89407462641 để kiểm-tra với ACNC thì không ra hội từ-thiện nào hết. Điều này cũng có nghĩa là các quan làm việc trong ACNC chẳng bao giờ giở hồ-sơ của các hội từ-thiện ra đọc.

Xin độc-giả mở trang web ABN Lookup, điền vào ô “Search by ABN, ACN or name” với con số 89407462641, rồi bấm nút có hình kiếng phóng-đại. Sau đó, cái thông-tin đáng chú-ý đầu-tiên sẽ xuất-hiện, như sau đây :

"Entity name: 'Vietnamese Overseas Initiative for Conscience Empowerment (VOICE) Australia'"Trang 1 của Current details ("Những chi-tiết hiện-tại") cho số ABN 89 407 462 641 trên ABN LookupTé ra số ABN 89407462641 thuộc về công-ty thứ hai mà chúng ta đã duyệt qua trong phần A.3(b) ở trên. Cái công-ty này chỉ có cái tên, ngoài ra không có hoạt-động gì hết, do đó không được quyền cấp biên-lai cho người cúng tiền để cho họ đòi lại ít tiền từ Sở Thuế Úc, như trong cái thông-tin dưới cái tiểu-mục "Deductible gift recipient status" ("Tư-cách người nhận quà-tặng có thể cấp biên-nhận để người cho quà có thể đòi lại phần nào tiền từ Sở Thuế:

"Not entitled to receive tax deductible gifts" ("Không được phép cấp biên-nhận để người cho quà đòi tiền Sở Thuế")Trang 2 của Current details ("Những chi-tiết hiện-tại") cho số ABN 89 407 462 641 trên ABN Lookup


Xin xem thêm thông-tin về "deductible gift recipient" ở đây: "DGR status".B. VOICE gây quỹ bất-hợp-pháp khắp nước Úc trong 6 năm qua

Chương-trình gây quỹ năm 2018 của VOICE tại Úc nằm trong bài quảng-cáo có tựa là "Road Show 2018 - VOICE", đăng trên trang web của Allevents.in vào ngày 08/06/2018, như sau:

Sydney: 01/06/2018

Brisbane: 02/06/2018

Perth: 03/06/2018

Adelaide: 02/06/2018Screenshot bài quảng-cáo "Roadshow 2018 - VOICE"B.1 VOICE Trịnh Hội gây quỹ bất-hợp-pháp tại New South Wales:


B.1(a) VOICE Trịnh Hội không có tư-cách gây quỹ:

Phần A.2 ở trên đã đề-cập sự kiện VOICE Australia cùng với Tổ chức Yểm Trợ Nhân Quyền ("Human Rights Relief Foundation") thực hiện chương trình gây quỹ mang tên “Mãi một tình yêu 4” tại thành phố Sydney, Úc, vào năm 2017. Tuy-nhiên, nếu độc-giả mở trang Public Register của chánh-phủ New South Wales ra và đánh cái tên “Vietnamese Overseas Initiative For Conscience Empowerment (VOICE) Australia” vào cái ô “Search Charitable Fundraising for”, thì kết-quả là:

“No data found.”Screenshot kết-quả tìm cái tên Vietnamese Overseas Initiative For Conscience Empowerment (VOICE) Australia trong Public Register của chánh-phủ New South WalesNếu trước đây VOICE có ghi tên với chánh-phủ New South Wales nhưng sau này ngưng hoạt-động, thì tất-nhiên vẫn còn cái tên trong sổ bộ. Còn đằng này không có gì hết, có nghĩa là chưa bao giờ ghi tên. Như vậy, từ 6 năm qua, tiền quyên lậu được ở Sydney cứ chạy vào túi Trịnh Hội và đồng-đảng đều đều mà không phải đóng thuế cho chánh-phủ Úc một cắc.

Cái video clip dưới đây, "Phóng Sự: Đêm Gây Quỹ của "THE VOICE" tại Sydney, Úc Châu", do SBTN Úc Châu đưa lên YouTube vào ngày 19/07/2014, cho thấy VOICE Trịnh Hội đã gây quỹ bất-hợp-pháp vào ngày 11/07/2014 tại Sydney. Cuộc gây quỹ đó tất-nhiên là bất-hợp-pháp và Sở Thuế Úc không thể biết được Trịnh Hội đã làm gì với số tiền nằm trong túi quần của ảnh .


Độc-giả cũng có thể xem trích-đoạn mà thôi (từ phút 036 đến phút 0:55 và từ phút 6:53 đến phút 7:29) qua trang Facebook của Nguyễn Văn Huy:


B.1(b) VOICE Trịnh Hội hợp-tác với Tổ chức Yểm Trợ Nhân Quyền (Human Rights Relief Foundation) để rửa tiền:

Vào ngày 01/06/2018, VOICE Trịnh Hội tổ-chức một đêm ca-nhạc gây quỹ tại nhà hàng Crystal Palace tại vùng Canley Heights, Sydney. Tuy nhiên, trong bài viết “Mãi Một Tình Yêu 5”, trên Facebook của Ban Tổ-chức, có một câu như sau:

“Nếu vì lý do nào đó mà quý vị không thể hiện diện để đồng hành với chúng tôi, xin chung tay bằng cách chuyển khoản qua Human Rights Relief Foundation account details: BSB:112879. account: 486807541. Ref# MMTY5.syd.”Screenshot bài viết “Mãi Một Tình Yêu 5”, đăng trên Facebook của Ban Tổ-chứcSự kiện trên có thể được hiểu là tiền quyên được thì Trịnh Hội xem là lợi-tức, lấy bỏ túi và khỏi khai-báo với Sở Thuế Úc gì hết, trong khi đó Human Rights Relief Foundation phụ-trách việc lập sổ-sách gây quỹ ma để qua mặt chánh-phủ tiểu-bang New South Wales. Ở New South Wales, VOICE là một hội từ-thiện ma. Hội Human Rights Relief Foundation lại cấu-kết với VOICE trong việc gây quỹ, nếu không có ý-đồ rửa tiền cho ai đó thì HRRF ăn cái gì? Chiêu rửa tiền (money laudering) của hội Human Rights Relief Foundation thần không hay, quỷ không biết, hay thật là hay !

Nhưng than ôi, đây là một hành-động phạm-pháp, chứ không phải tốt đẹp gì. Những người phạm-pháp gồm có 10 thành-viên sáng-lập của VOICE ở Victoria (trong đó có Nguyễn Phượng Vỹ - chủ-tịch băng-đảng Cộng-đồng Người Việt Tự-do Victoria), Human Rights Relief Foundation của Đặng Trung Chính tại Sydney và Trịnh Hội ở đâu đó giữa các quốc-gia Úc, Mỹ, Canada, Philippine và Thailand . Nói cho những người trong cuộc biết, vì hãy còn đủ thời giờ "hồi đầu hướng thiện", chứ Nguyễn Văn Huy không có ý-định thưa gởi gì đâu.

Nói tóm lại, VOICE đã gây quỹ bất-hợp-pháp tại New South Wales suốt 6 năm, từ năm 2012 cho đến năm 2018.

Nguyễn Thanh Tú đã chửi-bới Trịnh Hội từ bao nhiêu năm nay về hành-vi gây quỹ bất-hợp-pháp bên Mỹ. Xem các bài trên damphong.com, trong đó có bài "Thông Báo 14 – Giấu đầu VOICE, lòi đuôi Việt Tân" và cái Youtube clip "VOICE, Trịnh Hội mượn danh lòng nhân nghĩa trục lợi "bất hạnh" của ty nạn thuyền nhân làm giàu". Nhưng năm nay ở Sydney Trịnh Hội vẫn làm y như cũ. Cái đó phải gọi là "cà-cuống chết đít vẫn còn cay" .


Chú-thích cho phần B.1(b):

Nguyễn Văn Huy từng viết một số bài về hội từ-thiện Human Rights Relief Foundation, xin mời độc-giả xem chơi:
Trong cái video clip dưới đây, có tựa là "Phóng sự Cộng đồng: Tổ chức VOICE tại Úc gây quỹ giúp người tị nạn còn kẹt ở Thái Lan" của SBTN, đăng lên YouTube vào ngày 04/06/2018, vào phút 03:56, Hoài Phương, người thuyết-minh clip, nói ban Tổ-chức cho biết VOICE đã thu được 43 ngàn đô trong đêm đó. Chỉ có một đêm mà kiếm được tiền khá như vậy và không chịu thuế má gì cả (vì không hề ghi tên với chánh-phủ), hèn chi Trịnh Hội làm việc thiện-nguyện liền-liền và từng đứng tên ba căn nhà ở bên Mỹ (xem cái video clip "Trinh Hội khẳng định - Lương mỗi tháng $100USD, nhà ba căn $2.500.000USD là thật nhưng...").


Độc-giả cũng có thể xem trích-đoạn mà thôi qua trang Facebook của Nguyễn Văn Huy:


B.2 VOICE Trịnh Hội gây quỹ bất-hợp-pháp tại Queensland:

Xin độc-giả mở trang web "Check a charity or association" của chánh-phủ Queensland. Trong đó có một cái interface (giao-diện) gọi là "Search the register". Đánh cái tên pháp-lý của VOICE (được ASIC chứng-nhận) "Vietnamese Overseas Initiative For Conscience Empowerment (VOICE) Australia" vào trong cái ô "Organisation name", rồi bấm "Search", thì kết-quả là:

"No record matched" ("Không có hồ sơ lưu-trữ nào giống như vậy")VOICE Trịnh Hội không hề đăng-ký hoạt-động gây quỹ với chánh-phủ Queensland.Như vậy, những cuộc gây quỹ của VOICE tại Brisbane trong 6 năm qua đều bất-hợp-pháp


B.3 VOICE Trịnh Hội gây quỹ bất-hợp-pháp tại South Australia:

Xin độc-giả mở trang web "Current Charity Licences" của chánh-phủ tiểu-bang South Australia, đánh cái tên "Vietnamese Overseas Initiative For Conscience Empowerment (VOICE) Australia" vào trong cái ô trống ở bên tay phải, rồi bấm Search. Kết quả là:

"0 licences found"Screenshot của kết-quả tìm-kiếm trong "Current Charity Licences" của chánh-phủ Queensland, xem cái tên Vietnamese Overseas Initiative For Conscience Empowerment (VOICE) Australia có xin giấy phép gây quỹ hay không.Như vậy, VOICE đã gây quỹ lậu tại tiểu-bang South Australia trong 6 năm qua. Điều đó có nghĩa là tiền đổ ào-ào vào túi Trịnh Hội và đồng-đảng mà Sở Thuế Úc không hay biết gì hết.


B.4 VOICE Trịnh Hội gây quỹ bất-hợp-pháp tại Western Australia:

Xin độc-giả mở trang web của vần V của "Licensed charities P to Z and Other" của chánh-phủ Western Australia. Rà từ trên xuống dưới, quý-vị sẽ chẳng thấy một cái tên nào bắt đầu bằng chữ Vietnamese hết.

Như vậy, VOICE đã gây quỹ bất-hợp-pháp tại Perth từ 6 năm qua.Không có cái tên "Vietnamese" nào trong danh-sách những hội từ-thiện của chánh-phủ Western AustraliaB.5 VOICE Trịnh Hội có ghi tên gây quỹ với Consumer Affairs Victoria:

Theo luật của tiểu-bang Victoria, dù có ghi tên làm hội từ-thiện với Australian Charities and Not-for-profit Commission hay không, muốn tổ-chức gây quỹ trong tiểu-bang thì vẫn cần phải ghi tên với Consumer Affairs Victoria.

Do đó, chúng ta hãy mở trang web “Search for a registered fundraiser” của Consumer Affairs Victoria. Ở gần cuối trang web là một cái khung, trong đó ô trên tên là “Search by”. Độc-giả hãy chọn “Fundraiser name”. Còn ở ô dưới, điền cái tên “Vietnamese Overseas Initiative For Conscience Empowerment (VOICE) Australia Inc.” vào trong đó. Bấm Search.

Kết-quả là:

"1 result(s) found for 'Vietnamese Overseas Initiative For Conscience Empowerment (VOICE) Australia'.

"Registration Number: 13549

"Fundraiser Name: Vietnamese Overseas Initiative for Conscience Empowerment (VOICE) Australia Inc."Screenshot kết-quả tìm-kiếm Vietnamese Overseas Initiative For Conscience Empowerment (VOICE) Australia Inc. có giấy phép gây quỹ tại tiểu-bang Victoria hay khôngBấm vào cái tên của VOICE, một trang mới sẽ mở ra. Sau đây là những chi-tiết đáng chú-ý:

(a) "Registration date: 02 July 2015":

Như vậy, VOICE đã gây quỹ lậu trong bốn tài-khóa (financial year) 2012, 2013, 2014 và 2015. Xin giải-thích thêm một chút: tài-khóa 2015 bắt đầu từ ngày 01/07/2014 cho tới ngày 30/06/2015. Trong khi đó, đến ngày 02/07/2015 Trịnh Hội mới đăng ký VOICE. Điều đó có nghĩa rằng ngày Trịnh Hội đăng-ký thuộc về tài-khóa 2016.


(b) "Administration expense: 30 %"

Điều này có nghĩa là cứ mỗi 100 đô mà VOICE thu được thì hết 30 đô là tiền phí. Đó gọi là người có cơm, kẻ có cháo .


(c) Trong phần Public Contact Details:

"Name: Viv Nguyen

"Telephone number: 0412 188 920"

Đó là cái tên và số phone của Nguyễn Phượng Vỹ, chủ-tịch băng-đảng Cộng-đồng Người Việt Tự-do Victoria hiện nay. Xin độc-giả so-sánh cái tên với cái tên trong trang Facebook: "Viv Nguyen" và số phone với số phone trong cái thông-báo “Tham gia cuộc biểu tình lên tiếng phản đối Nguyễn Xuân Phúc đến Úc Châu” để thấy những thứ đó y chang nhau.


Cập-nhật vào ngày 20/02/2019:

Hôm nay (20/02/2019), kiểm-tra với website của Consumer Affairs Victoria, không biết từ hồi nào mà VOICE không còn có tên trong danh-sách của những Fundraisers có đăng-ký với Consumer Affairs Victoria nữa (tìm theo số đăng-ký A0060957C", hoặc: tìm theo cái tên Vietnamese Overseas Initiative For Conscience Empowerment (VOICE) Australia Inc.). Như vậy, hoặc VOICE đã bị Consumer Affairs Victoria xóa tên trong sổ bụi đời, hoặc VOICE tự-ý xóa tên đăng-ký để rút ra khỏi chốn giang-hồ đầy gió tanh, mưa máu . Tuy nhiên, VOICE vẫn còn là một "incorporated association" (xem những chi-tiết về đoàn-thể có tổ-chức "Vietnamese Overseas Initiative For Conscience Empowerment (VOICE) Australia Inc.").

Như vậy, VOICE chỉ mới "down" chứ chưa "out". Tùy thời, khi tình-hình "chiến-sự" lắng-dịu, VOICE vẫn có thể gầy sòng trở lại .


B.6 VOICE Trịnh Hội hợp-tác với băng-đảng Cộng-đồng Người Việt Tự-do Victoria để rửa tiền:


B.6(a) Chi-tiết lạ-kỳ trong Finance Report ("Báo-cáo Tài-chánh") của băng-đảng Cộng-đồng Người Việt Tự-do Victoria

Trong Báo-cáo Hàng năm tài-khóa 2015 mà băng-đảng Cộng-đồng Người Việt Tự-do Victoria nộp cho Australian Charities and Not-for-profit Commission vào ngày 15/02/2016 (xem Annual Report), ở trang 19 của bản in (tức là trang 22 của bản PDF), dưới tựa-đề Profit & Loss Statement, có những chi-tiết rất kỳ-lạ, như sau:

(1) Dưới tiểu-mục Income của tài-khóa 2015, có hàng chữ:

Voice Australia income: $162,074.92

(1) Trong khi đó, dưới tiểu-mục Expenses của tài-khóa 2015, có hàng chữ:

Voice Australia: $162,074.92Trang 19, Financial Report 2015 mà băng-đảng Cộng-đồng Người Việt Tự-do Victoria đã nộp cho ACNCB.6(b) Băng-đảng Cộng-đồng Người Việt Tự-do Victoria lấy tiền của VOICE và trả tiền cho VOICE cũng bằng bao nhiêu đấy:

Theo thông-tin trong phần B.6(a) ở trên, trong tài-khóa 2015, băng-đảng Cộng-đồng Người Việt Tự-do Victoria đã được Voice Trịnh Hội cúng cho 162,074.92 đô. Việc làm này hợp-pháp, vì Cộng-đồng là một hội từ-thiện có đăng-ký với Australian Charities and Not-for-profit Commission và có khai-báo trong bản Profit & Loss Statement 2015.

Tuy nhiên, tại sao Cộng-đồng lại trả lại cho Voice Trịnh Hội đúng 162,074.92 đô, không thiếu một cắc? Xin độc-giả chú-ý rằng Voice Trịnh Hội lúc đó chưa đăng-ký gây quỹ hợp-pháp với Consumer Affairs Victoria.

Xin trích lại một đoạn văn trong phần B.5 để chứng-minh:

"Như vậy, VOICE đã gây quỹ lậu trong bốn tài-khóa (financial year) 2012, 2013, 2014 và 2015. Xin giải-thích thêm một chút: tài-khóa 2015 bắt đầu từ ngày 01/07/2014 cho tới ngày 30/06/2015. Trong khi đó, đến ngày 02/07/2015 Trịnh Hội mới đăng ký VOICE. Điều đó có nghĩa rằng ngày Trịnh Hội đăng-ký thuộc về tài-khóa 2016."

Băng-đảng Cộng-đồng Người Việt Tự-do Victoria trả tiền lại cho VOICE Trịnh Hội trong tài-khóa 2015, trong lúc VOICE vẫn còn đang là một “incorporated association” (hiệp-hội hoặc đoàn-thể có tổ-chức). Như vậy, theo luật-pháp tiểu-bang quy-định, Voice phải bỏ số tiền đó vào trong trương-mục lẫn bản Khai-báo Hàng năm ("Annual Financial Report") của hiệp-hội.

Tuy nhiên, VOICE đã ém-nhẹm số tiền đó, không cho chánh-phủ biết, vì theo bản Báo-cáo Hàng năm mà Voice đã nộp cho Consumer Affairs Victoria vào ngày 18/02/2016, thì tổng số tiền thu được (chưa trừ chi-phí) cho tài-khóa 2015 chỉ có 105,400.00 đô.

Whoa! Đây là sự rửa tiền của VOICE với sự giúp-đỡ của băng-đảng Cộng-đồng Người Việt Tự-do Victoria. Chứ còn gì nữa ?Bản Annual Statement 2015 của Vietnamese Overseas Initiative For Conscience Empowerment (VOICE) Australia Inc. được nộp cho Consumer Affairs VictoriaXin độc-giả lưu-ý: lâu nay bản Báo-cáo Hàng năm của các hiệp-hội không còn được Consumer Affairs Victoria đưa lên Internet nữa. Độc-giả nào muốn có một bản thì phải điền đơn và kèm tiền (khoảng 43.40 đô), gởi tới Bộ. Trong khi đó, Australian Charities and Not-for-profit Commission cung-cấp tài-liệu rất đầy-đủ mà không hề lấy một cắc.
Phụ-lục

Vấn-đề ba căn nhà mà Trịnh Hội đứng tên

Trong cái clip có tựa là "Luật sư Trịnh Hội tâm tình cùng khán giả Melbourne trong đêm VOICE tổ chức đại nhạc hội", do Hướng Dương upload vào ngày 14/06/2017, từ phút 16:17, Trịnh Hội cho biết ảnh lấy nhằm vợ giàu (Nguyễn Cao Kỳ Duyên). Kỳ Duyên mới "add" ("điền thêm") tên ảnh vào bằng-khoán (title) của ba cái nhà. Mời độc-giả xem cái video clip dưới đây (là trích-đoạn của cái clip đó, từ phút 16:13 cho đến hết) để nghe chính miệng Trịnh Hội nói ra điều đó.Độc-giả cũng có thể xem trích-đoạn đó qua trang Facebook của Nguyễn Văn Huy:


Nguyễn Thanh Tú bèn chứng-minh trong cái video clip “Trinh Hội khẳng định - Lương mỗi tháng $100USD, nhà ba căn $2.500.000USD là thật nhưng...”, do Dam Phong upload lên Youtube vào 27/03/2018, với những tài-liệu của chánh-phủ Mỹ, rằng tất cả ba căn đó chỉ có một người đứng tên: đó là Trịnh Hội. Và không hề có tên của Kỳ Duyên. Đó là lý-do mà sau khi ly-dị Trịnh Hội, Kỳ Duyên tuyên-bố với báo-chí rằng "hai lần ly-dị, hai lần phá sản". Thế mới chết !

Cái "Thông báo 12 – Trịnh Hội – Lương mỗi tháng $100USD, nhà ba căn $2.500.000USD" của Nguyễn Thanh Tú có nội-dung giống cái clip ở trên, nhưng giải-thích cặn-kẽ hơn. Trong Thông-báo số 13, Nguyễn Thanh Tú cho biết trong vòng 3 ngày số người vào đọc Thông-báo 12 lên tới 300 ngàn người.


Trong bài báo "Nguyễn Cao Kỳ Duyên: hai lần ly hôn, hai lần phá sản", nhà báo (Việt Cộng) viết lại từ lời nói của Kỳ Duyên: "Cũng như lần chia tay đầu, chia tay anh Trịnh Hội, tôi ra khỏi nhà tay trắng, phải thuê nhà ở. Lúc đó, cả nhà thảy một tấm nệm nằm dưới đất để ngủ", MC hải ngoại nhớ lại." Như vậy, Kỳ Duyên đã bị Trịnh Hội đạp cho một đạp ra khỏi nhà . Ác chi mà ác thế?

Còn đây là "tâm-sự của một loài chim biển": "MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên: “Đã hiểu lý do đổ vỡ đời mình”).


Nguyễn Văn Huy

(Đăng trên Facebook vào ngày 07/06/2018, trên blog Nguyễn Văn Huy vào ngày 04/08/2019, cập-nhật vào ngày:09/09/2019)


Những bài gốc ở Facebook:


Mục-lục những bài viết của Nguyễn Văn Huy từ Facebook chuyển qua